Lời chúc Valentine 2019 ngọt ngào và ý nghĩa dành cho một nửa yêu thương

Một mùa Valentine nữa lại tới, những ai đang yêu thì đều muốn được ở bên cạnh nửa kia của mình. Dù đang bên nhau hay đang yêu xa, hãy dành cho người ấy những lời chúc yêu thương để cảm thấy tình yêu chân thành, nông ấm của nhau.

1. You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. I wish we will never part.

(Em là người đặc biệt nhất trong đời anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây, trong anh và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em, cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ nói lời chia tay).

2. If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I wouldn’t love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much…kisses.

(Nếu anh không bao giờ gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em,  anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm, đang làm và sẽ làm. Yêu em thật nhiều… Hôn em).

3. If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

(Nếu ai đó hỏi anh một cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!”)

4. In your eyes, I see tomorrow… In your arm I found love. Loving you to day and always.

(Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi).

5. I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

(Anh ghét em cười vì em làm anh phát điên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em bởi vì em làm anh càng yêu hơn).

6. Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

(Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em bởi vì em là linh hồn của anh).

7. Everytime I hear my text tone, I always hope one of them is from you. My cell phone may have limited memory space but my heart has unlimited space for someone like you.

(Mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em).

8. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my Valentine.

(Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể sống thiếu anh. Anh là Valentine của em).

9. When I first saw you, I saw love.

And the first time you touched me, I felt love.

And after all this time, you’re still the one I love.

(Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu…
Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu.
Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu).

10. I just want to say that I love you a lot and i’m missing you… But i promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness.

(Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều… Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc).

11. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

(Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!).

12. When I need friend, you are here with me. When I need help, you are here with me. When I need someone who cares you are here with me. When I need someone who loves, you are here with me. When I need someone who is special, you also are here with me. I miss you and love you so much…

(Khi em cần một người bạn, anh đã ở đây cùng em. Khi em cần giúp đỡ, anh đã ở đây cùng em. Khi em cần ai đó chăm sóc, anh đã ở đây cùng em. Khi em cần ai đó yêu thương, anh đã ở đây cùng em. Khi em cần một ai đó là người đặc biệt nhất, anh lại ở đây cùng em. Em nhớ anh và yêu anh rất nhiều).

13. I miss you when something really good happens, because you're the one I want to share it with. I miss you when something is troubling me, because you're the one who understands me so well. I miss you when I laugh and cry, because I know that you are the one that makes my laughter grow and tears dissapear. I miss you all the time, but I miss you the most when I lie awake at night, and think of all the wonderful times that we spent with each other.

(Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau).

14. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re. My girlfriend.

(Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong một Ngày tình nhân đặc biệt như chính em vậy. Bạn gái của anh).

← Bài trước Bài sau →
article