Các hệ thống quản lý ISO & Hành trình Ninh Khương xây dựng ISO toàn hệ thống

Quản lý theo tiêu chuẩn (hay còn được gọi là quản lý theo ISO) là biện pháp mà các tổ chức thiết lập cho mình (những) Hệ thống quản lý (HTQL) bằng cách nghiên cứu, áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn về HTQL tương ứng và thực tế hoạt động của mình. Với cơ sở của các tiêu chuẩn về HTQL là các thực hành tốt và thành tựu phát triển về  khoa học quản lý trong từng lĩnh vực trên toàn cầu, việc áp quản lý theo tiêu chuẩn được coi là một biện pháp để các tổ chức có thể tiếp cận và đạt được trình độ quản lý tiên tiến trên thế giới.

Phân loại bộ danh mục tiêu chuẩn ISO

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004...): Hệ thống quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004...): Hệ thống quản lý môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006...): Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

ISO/TS 22003:2007: Quản lý hoạt động đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.

ISO/IEC 17021:2006: Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận.

Hành trình Ninh Khương xây dựng ISO toàn hệ thống

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng trong Doanh nghiệp, từ năm 2009 Ban lãnh đạo Ninh Khương đã tìm hiểu và hướng dẫn toàn bộ khối Văn phòng – nhà xưởng – Cửa hàng cùng xây dựng hệ thống quy trình, đặt những viên gạch đầu tiên trong hệ thống quản lý chất lượng để rồi tới 19/05/2014, Ninh Khương chính thức được cấp chứng nhận ISO 9001-2008.

Lễ trao chứng nhận ISO 9001-2008

Từ đó tới nay, không dừng lại tập thể Ninh Khương dưới sự hướng dẫn của Ban lãnh đạo tiếp tục cập nhật cải tiến để sau đợt đánh giá Tháng 4, ngày 21/05/2019 Ninh Khương chính thức nhận Chứng nhận ISO 9001–2015 – phiên bản mới nhất.

← Bài trước Bài sau →
article